Monday, August 15, 2016

BAN NHẠC "THANG ÂM VIỆT"

Ban  Thang Âm Việt (Viêt Pentatonic) gồm có các thành viên:
  • Lê Phương - Tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Sài Gòn năm 2001, Khoa Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống. Có thể chơi các nhạc cụ: đàn Tranh (chuyên môn chính), đàn Tam Thập Lục, đàn T'rưng, đàn Bầu.
    Lê Phương & Đàn Tranh
  • Phong Phú: Tốt nghiệp lớp Nhạc cụ truyền thống , trường Cộng đồng Cabramatta. Có thể chơi các nhạc cụ: đàn Bầu (chuyên môn chính), đàn Đá, đàn T'rưng.
    Phong Phú & Đàn Độc Huyền
  • Minh Dương : Tốt nghiệp trường Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 1999, chuyên khoa Sáo Trúc và Sáo của các sắc tộc thiểu số Việt Nam. Minh Dương đã doạt được nhiều giải thượng về âm nhạc. (Xin xem thêm Minh DươngProfile)
    Minh Dương & Sáo Tây Nguyên

No comments:

Post a Comment