Tuesday, August 2, 2016

MINH HÀ

Minh Hà & Đàn T'rưng
Minh Hà sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời. Tốt nghiệp Nhạc Viện Sài-Gòn năm 2006, bộ môn đàn Tam Thập Lục

Là một nhạc sĩ có ngón đàn điêu luyện, Minh Hà đã sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống Việt Nam nhuần nhuyễn: Đàn Độc Huyền, Sáo Trúc, Đàn T'rưng, Klong Put và Tam Thệp Lục. Đã sáng lập và là trưởng các ban nhạc Mặt Trời Đỏ và Tre Vàng. Minh Hà đã thường xuyên trình diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam ở các chương trình ca nhạc, lễ hội ở Sydney. Năm 2015, Minh Hà đã nổi bật trong chương trình Nhạc Truyền Thống Việt Nam Trên Toàn Thế Giới tổ chức tại Sydney và Melbourne.

Tại thành phố Sydney nơi Minh Hà định cư và sinh sống, Minh Hà đã mở Lớp Nhạc Dân Tộc để dạy các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, trao truyền khả năng trình tấu nhạc truyền thống cho người Việt định cư tại Sydney, đặc biệt là thế hệ trẻ và tuổi thơ. Minh Hà cũng đã thành lập Ban Nhạc Thiếu Nhi Việt Nam từ các nhạc sinh của Minh Hà

No comments:

Post a Comment