Wednesday, August 3, 2016

NHÓM MÚA ÂU CƠ - MELBOURNE


Nhóm Múa Âu Cơ Melbourne được thành lập vào năm 2011 với 12 thành viên yêu thích nghệ thuật múa. Nhóm múa rất sinh động và đầy màu sắc. Các thành viên rất thích thú tham gia sinh hoạt chung trong không khí vui tươi, lành mạnh và nâng đỡ lẫn nhau. Nhóm đã góp mặt trong các Lễ Hội của Cộng Đồng chính mạch Úc, Cộng Đồng Sắc Tộc khác nhau, những Sinh hoạt của Cộng Đồng, Viện Dưỡng Lão, Lễ Hội Văn Hoá Đa Nguyên tại các Trường và những buổi Văn Nghệ Gây Quỹ Từ Thiện. Qua nghệ thuật múa, Nhóm Âu Cơ Melbourne dấn thân vào việc  hỗ trợ Văn Hoá Đa Nguyên và tán dương sự Hài Hoà trong Xã Hội Úc, đồng thời duy trì và  phô diễn những nét hay, đẹp, đặc sắc của Văn Hoá Việt Nam.

MÚA QUẠT "Âm Vang Hạnh Phúc". Nhạc: Đăng Thảo, Thu âm: Đăng Thảo Emsemble


LIÊN VỦ "Lý Nuôi Ông & Lý Ngựa Ô"


MÚA NHẬT "Hoa Anh Đào"

No comments:

Post a Comment