Monday, August 8, 2016

POSTERS

Xin bấm chuột trên Posters để có hình Poster cở lớn
Poster A3
Poster A4
Quý vị có thể download các poster bằng cách

  • Để mũi tên trên poster và bấm vào nút chuột phải
  • Bấm lên "Save image as"
  • Mở folder quý vị muốn chứa Poster này, và bấm "Save"
No comments:

Post a Comment