Monday, August 8, 2016

LÂM QUỐC LOAN


  • Giải II hát nhạc Anh do Tổng Lãnh Sự Philippine tổ chức tại Sài Gòn năm 2009
  • Giải I Chương Trình “Tiếng Hát Hay Của Nhân Viên Toàn Sài Gòn năm 2007
  • Trưởng bộ môn khiêu vũ “Nhà Văn Hóa Phụ Nữ - Sài Gòn” năm 1990-1994
  • Giải nhất Dance Sport năm 1990 – 1992, Sài Gòn
  • Tốt nghiệp môn Trống – Mandolin – Mordern Guitar từ Nhạc Viện Sài Gòn năm 1992
  • Tốt nghiệp khoa thanh nhạc Từ Nhà Văn Hóa Nghệ Thuật Quần Chúng (Sài Gòn) năm 1987
  • Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Khoa Toán – Lý năm 1986
  • Giảng Viên Khiêu Vũ năm 1986 – 1990


No comments:

Post a Comment