Sunday, August 7, 2016

SALIL SACHDEV


Salil Sachdev giảng dạy âm nhạc tại Bridgewater State University (BSU), Massachusetts, USA. Salil đã là trưởng ngành âm nhạc trong 9 năm. Salil sáng tác nhạc cho giàn nhạc giao hưởng, cho bộ gõ, piano, ca khúc và nhạc điển tử. Các môn anh dạy bao gồm nhạc lý, các hình thể nhạc và phân tích, nhạc thế giới và nhạc Phi châu. Anh đã thành lập và điều khiển West African Drumming Ensemble ở Đại học BSU trong vòng 15 năm.

Salil đã tổ chức Đại hội hàng năm World Music Festival, trong vòng 10 năm. Với lòng yêu thích nhạc thế giới, anh đã đi thăm  Ấn Độ, Ái Nhĩ Lan, Phi Châu và Cuba. Anh sử dụng các loại trống tay, gồm cả West African Djembe (Trống Phi châu), Bodhrán (Trống Ái Nhỉ Lan) và and Solkattu, hệ thống tiết tấu trống Nam Ấn Độ.

Dự án lâu dài của Salil là làm các phim tài liệu về nhạc dân tộc Ấn Độ.Năm 2008, anh đã hoàn tất phim về nhạc Sidis, một sắc dân Đông Phi Châu di dân đến sống ở Ấn Độ khoảng 800 – 900 năm trước. Dự án kế tiếp là làm một phim về nhạc dân tộc Rajasthan, một tiểu bang ở phía Tây Bắc Ấn Độ và một phim về nhạc ở Havana, Cuba. Năm 2011, Salil cũng đã làm một phim về nhạc truyền thống ở Mali, Tây Phi Châu.


No comments:

Post a Comment