Monday, August 8, 2016

STEVEN KNOPOFF


Steven Knopoff là một nhà nhạc học và cũng là một nhạc sĩ sáng tác với nhiều thể loại khác nhau. Những nghiên cứu của Steven tập trung vào các lãnh vực nhạc truyền thống Thổ Dân Úc, phân tích âm nhạc, những sáng tác âm nhạc nghệ thuật hiện đại và nhạc thời trang.

Steven Knopoff hiện là Phó Giám Đốc khoa Học Tập và Giảng Dạy và là Trưởng ngành Nhạc Học tại Nhạc Viện Elder, Đại Học Adelaide. Steven giảng dạy các môn Nhạc Học, Nghệ Thuật Diễn Tấu và Lý Thuyết Âm Nhạc, Lịch Sử Nhạc Phổ Thông, Các Phương Tiện Âm Nhạc Trong Xã Hội Ngày Nay.

Steven Knopoff hiện cũng là một trong những người tổ chức Đại Hội Liên Bang Ngành Nhạc Học Toàn Úc Châu trong thời gian từ 30/11/2016 – 3/12/2016 tại Đại Học Adelaide.

No comments:

Post a Comment