Saturday, August 6, 2016

ROS HEWTON


Ros Hewton tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật (B.A.) môn Âm nhạc và La-tinh, Đại Học Adelaide. Cô cũng tốt nghiệp Cao Học Âm Nhạc năm 1995, Cao Học Giáo Dục Ngôn Ngữ (Tiếng Đức - 1994) và Cao Học Giáo Dục Á Châu Học (2001), Đại Học Flinders.

Ros Hewton dạy Âm Nhạc và Tiếng Đức ở các trường Trung Học Nam Úc và dạy tư Piano cùng  Nhạc lý.

Năm 1983, Ros Hewton đã viết Chương trình Gáo dục Âm Nhạc Đa Văn Hóa để dạy cho các trường Trung và Tiểu Học, đựcc tài trợ bởi Hội Đồng Giáo Dục Liên Bang. Chương trình tập trung vào âm nhạc, vũ và văn hóa của các sắc tộc Ý, Đức, Hy lạp, Cam-bốt và Việt Nam.

Cô là giáo sư Trưởng Ngành Á Châu Học trường Trung Học Unley.

Ros Hewton đã đệm đàn Piano cho GS NS Nguyễn Đăng Thảo từ năm 1984. Cùng với Đăng Thảo, Ros Hewton đã:
  • Trình diễn tại Victor Harbour Folks Festivals và Rotary Conventions
  • Thuyết trình,  trình bày và dẫn chứng âm nhạc, văn hóa Việt cho các trường Trung Tiểu học ở thành phố Adelaide và trên toàn Nam Úc
  • Trình bày và dẫn chứng  âm nhạc Việt cho các Đại Hội về Á Châu Học tại Đại Học Flinders
  • Trình bày đề tài “Dùng Dân Ca để Dạy Tiếng Việt” trong Đại Hội Giáo Dục Quốc Tế Linking Latitude tại Hà Nội, 2005
  • Giảng dạy sinh viên Nhạc và Nghệ Thuật Năm Thứ Nhất tại Đại Học Adelaide.
Cùng với Đăng Thảo Ensemble, Ros Hewton đã trình diễn ở các Hội Chọ Tết cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc và ở Đại Hội Âm Nhạc Việt Nam Toàn Thế Giới tại Sydney, 2015

No comments:

Post a Comment