Wednesday, August 3, 2016

GERALDINE BALCAZAR


Geraldine Balcazar là một nghệ sĩ múa, yêu thích làm việc phối hợp với các nghệ sĩ trong nghệ thuật trình diễn và sử dụng âm thanh. Các động thái múa của Geraldine dựa trên những nghiên cứu về thân hình của con người, về cơ thể học và những cảm nhận nghệ thuật cộng hưởng từ người múa và khán giả.

Geraldine đã cộng tác

  • với Xavier Le Roy (Pháp) trong một tác phẩm trường vũ mới do Kaldor Public Arts Projects Sydney trình bày. 
  • trong trường vũ của Tino Sehgal tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật NSW (2014)
  • trong chương trình trình diễn đầu tiên trên thế giới tác phẩm vũ Mother Tongue (2014) của Annalouise Paul.

Những động tác múa, phối hợp, nghiên cứu, làm việc và trình diễn tiếp tục được phát triển và được hổ trợ bởi Chương trình Bundanon Trust - Artist in Residency (2014) và Imagine Platform từ năm 2013.

No comments:

Post a Comment