Wednesday, August 3, 2016

NGUYỄN LÊ-TUYÊN


Nguyễn Lê-Tuyên là một nhạc sĩ sáng tác, một nhà nghiên cứu và là giáo sư nhạc. Những nghiên cứu của anh bao gồm Nhạc Tây ban cầm, Nhạc Úc chịu ảnh hưởng nhạc Á châu và Nhạc Truyền thống Việt Nam.

Lê Tuyên là người sáng tạo kỷ thuật đánh đàn guitar staccato-harmonic duotone. Larry Sitsky, một sáng tác gia hàng đầu của Úc đã phát hành kỷ thuật này trong "Six Epigrams for Guitar: Illustrating Le-Tuyen Nguyen's Discovery of Duotones on the Guitar".

Lê -Tuyên là

  • người đồng sáng lập nhóm song tấu GuiHANGtar Duo cùng với Salil Sachdev thuộc Đại Học Bridgewater State University (Hoa Kỳ)
  • một thành viên sáng lâp Indochina Theatre Film Project.


Lê-Tuyên hiện là giảng sư thỉnh giảng tại Australian National University và giữ vai trò lãnh đạo trong Bộ Giáo Dục và Đào Tạo NSW.
GuiHANGtar Duo - Salil Sachdev & Lê-Tuyên Nguyễn
"Highland Dreaming" - CLASSICAL GUITAR


"Lý Con Sáo - Gillawarma" - HỢP CA & CLASSICAL GUITAR


No comments:

Post a Comment