Friday, September 2, 2016

NHÓM HOÀI HƯƠNG


Nhóm Hoài Hương được thành lập vào năm 2011 do một số bạn yêu nhạc dân tộc Việt Nam. Nhóm tham gia các buổi sinh hoạt văn nghệ trong  cộng đồng người Việt và trong các sinh hoạt đa văn hóa tại Sydney, NSW, Úc Châu, với mục đích duy trì, giới thiệu và phổ biến nét nhạc thấm đượm tình quê hương. Nhóm thường xuyên cộng tác với ca đoàn Hồng Ân, Cabramatta, trong những bài thánh ca với làn điệu dân tộc. 

Hiện nay, thành phần Nhóm gồm có:
  • Quốc Tuấn và Thanh Thủy: đàn Tranh
  • Thanh Ý: Sáo
  • Ánh Linh: đàn Bầu, đàn Tranh
  • Quốc Tiến: Trống

Nhóm luôn mời gọi thêm các bạn yêu thích nhạc dân tộc cùng đến tập dợt mỗi hai tuần để cùng tham gia nhóm.

1 comment:

  1. Mời Xem Hình Concert 16 OCT 2016 tại Elder Hall, Adelaide Uni
    https://photos.google.com/share/AF1QipNHdAvxtW_pqmNXfcb-zE-n979PkPf19FVo5p6-Xn_jHdxBKlNyUcx4bXMDpmIB7Q?key=TWtXTmU0TFFoa2RHNzZYVWRsRUttNHYzRUo2c0JR

    ReplyDelete