Tuesday, November 8, 2016

HÌNH ẢNH FESTIVAL ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TOÀN ÚC CHÂU (2)

Hòa Tấu Nhã Nhạc Cung Đình Huế
LƯU THỦY - KIM TIỀN - XUÂN PHONG - LONG HỔ
Màn đầu trong Chương trình Ca Nhạc
Đại Hội Âm nhạc Truyền Thống Việt Nam Toàn Úc Châu 2016
tại Nhà hát Elder Hall, Nhạc Viện Đại Học Adelaide, Nam Úc

Từ Trái, hàng ngồi: Thu Hiền, Ánh Linh, Phong Phú, Loan Anh, Lê Phương
Hàng đứng: Đăng Thảo, Đăng Lan, Minh Hà, Anna Đinh, Quốc Tuấn, Thanh Ý, Đỗ Minh Dương

Minh Hà (áo dài vàng với hai cánh tay xanh) đánh hồi trống khởi đầu bài hòa tấu

“Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời"
(Nguyễn Du – Đoạn Trường Tân Thanh)

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa” 
(Nguyễn Du – Đoạn Trường Tân Thanh)


Từ trái, Hàng đứng: Đăng Lan (tách sứ), Minh Hà (trống chiến), Anna Đinh (phách tiền) Quốc Tuấn (tranh)
Hàng ngồi: Phong Phú (độc huyền), Loan Anh (tranh), Lê Phương (tranh)

Từ trái: Thanh Ý & Đỗ Minh Dương (sáu trúc)

Từ Trái, Hàng đứng: Đăng Thảo (Tranh, Đăng Lan (Tách Sứ)
Hàng Ngồi: Thanh Thủy (Tranh), Thu Hiền (Tranh)

Từ Trái, Hàng đứng: Đăng Thảo (Tranh, Đăng Lan (Tách Sứ), Minh Hà (Trống), Anna Đinh (Phách tiền)
Hàng Ngồi: Thanh Thủy (Tranh), Thu Hiền (Tranh)
2 comments: